Duracell använder Reflex WMS i fabriker och på lager globalt

Sammanfattning

Batteritillverkaren Duracell väljer Reflex WMS för att ersätta en logistiklösning som utvecklades internt för trettio år sedan. Efter att ha implementerat systemet i alla sina lager och fabriker i Belgien och USA kommer lagerhanteringssystemet att börja användas i Kina. Valet av Reflex beror främst på lösningens alla funktioner, möjligheten att konfigurera en kärnmodell för att effektivisera implementeringen på flera anläggningar samt Hardis Groups förmåga att erbjuda support på global nivå.

Bransch: Tillverkning

Anläggningar: Fabriker och lager i Belgien, USA och Kina

Lösning: Reflex WMS 

Bakgrund och mål

2016 såldes Duracell till Berkshire Hathaway, den amerikanske miljardären Warren Buffets holdingbolag, efter att i tio års tid ha tillhört Procter & Gamble-koncernen. Batteritillverkaren återfick då sitt oberoende, framför allt i fråga om att modernisera sin logistikverksamhet. Företaget bestämmer sig för att börja använda Reflex WMS och därmed ersätta en logistiklösning som utvecklades internt för trettio år sedan med ett marknadsmässigt WMS. Och detta på alla företagets anläggningar i Belgien, USA och Kina.

Lösningen

Efter att ha rådfrågat flera stora globala leverantörer av WMS-programvara konstaterade Duracell att ingen av dem erbjöd tillräckligt med funktionalitet för att på ett adekvat sätt möta de komplexa behoven hos företagets fabriker och förpackningscenter och beslöt sig därför för att vända sig till europeiska leverantörer.

Efter samrådsprocessen föll valet på Reflex WMS. Bland kriterierna som motiverade detta val var:

  • Möjligheten att konfigurera en kärnmodell så att alla anläggningar skulle få arbeta med samma version, för enklare support och distribution av lösningen på global nivå; 
  • Lösningens många funktioner som gör det möjligt att undvika anpassningar och följaktligen minska underhållskostnaderna;
  • Hardis Groups förmåga att erbjuda både lokal och global support via sina team eller sin implementeringspartner ITOrizon;
  • Garantin för att lösningen skulle lokaliseras på kinesiska;
  • Möjligheten att senare byta till en molnbaserad version.

Lösningen implementerades först på tre anläggningar i USA och två i Belgien. Så småningom kommer även alla kinesiska fabriker och lager att utrustas med Reflex WMS.

Las ventajas

  • Modernisering av det logistiska informationssystemet
  • Optimering av logistikflöden och lagerhanteringsprocesser 
  • Enkel integration av automation och framför allt av AGV
  • I lagren sker en dynamisk omfördelning av resurser under dagen
  • I fabrikerna kontrolleras mottagandet av råvaror på pallar, samt flödet av färdiga och förpackade produkter från inlagring till utlastning