Reflex Academy: e-learningplatform

Het e-learningplatform Reflex Academy biedt onze klanten en partners online trainingen aan, waarmee ze zelfstandig hun vaardigheden met ons logistieke softwarepakket Reflex kunnen ontwikkelen.

Een e-learningplatform voor Reflex

Onze online trainingen ‒ in het Frans en Engels ‒ worden via een browser aangeboden en voortdurend bijgewerkt. De deelnemers kunnen het volgende verwachten:

  • In eigen tempo werken aan hun vaardigheden en de eigen voortgang controleren
  • Een combinatie van theorie en praktische oefeningen
  • Onbeperkt toegankelijke modules, mogelijkheid om op elk moment een specifiek onderwerp opnieuw te bekijken
  • Quiz om de verworven kennis te toetsen, continu leren en alle nieuwe ontwikkelingen in het Reflex-softwarepakket volgen

 

Tarification spécifique pour les 3PL

Gebruikers zijn autonoom

Industrialisation des déploiements

Tijdwinst in de opleiding

Simplicité d'utilisation

Immersieve, ludieke manier van opleiden

Autonomie pour personnaliser votre solution

Continu leren

 

Het traject “Inleiding"

Het traject “Inleiding” behandelt de belangrijkste concepten en functies van het softwarepakket Reflex.

Er worden 25 korte modules aangeboden, georganiseerd per operationeel thema (ontvangst, orderpicking, inventaris ...). Deze modules worden aangevuld met praktische oefeningen en casussen, waarin het geleerde wordt toegepast. Een quiz met drie tot vijf vragen ‒ de deelnemer krijgt onmiddellijk het juiste antwoord ‒ maakt het mogelijk om de verworven kennis te toetsen.

Het traject “Configuratie"

Het traject “Configuratie” gaat dieper in op de meer dan 120 verschillende instelmogelijkheden en de volgorde waarin deze moeten worden geconfigureerd. Op basis van hun moeilijkheidsgraad worden de instelmogelijkheden gepresenteerd in een tutorial, video, module ..

Wilt u meer weten?

Contactez-nous