Castorama wdrożyła system Reflex WMS do zarządzania dziewięcioma oddziałami logistycznymi

Opis

Castorama zastąpiła cztery poprzednio używane narzędzia, wdrażając system Reflex WMS w swoich dziewięciu centrach logistycznych. Nowe rozwiązanie, spełniające wszystkie potrzeby firmy (magazynowanie, cross-docking i e-commerce), umożliwiło zharmonizowanie i optymalizację całego łańcucha dostaw. Za sprawą jednego narzędzia – zarządzanego zdalnie z prywatnej chmury (ang. cloud) Hardis Group – bezpośrednie koszty IT zmalały trzykrotnie w sposób błyskawiczny.

Sektor działalności: Sprzedaż artykułów remontowych

Miejsce: 9 magazynów realizujących zaopatrzenie dla ponad 100 sklepów i wysyłkę zamówień e-commerce

Rozwiązanie: Reflex WMS 

Kontekst i cele

Castorama, założona w 1960 roku, wykorzystuje do sprzedaży swoich produktów sieć ponad 100 sklepów oraz stronę e-commerce (ponad 50 tys. artykułów, z czego 10,5 tys. można nabyć online). Od 2002 roku firma jest częścią grupy Kingfisher, europejskiego lidera i trzeciego na świecie sprzedawcy w branży remontowej i wyposażenia wnętrz.

Do 2008 roku Castorama korzystała z czterech oddzielnych rozwiązań do zarządzania działalnością dziewięciu obiektów odpowiedzialnych za zaopatrzenie sklepów i wysyłkę zamówień e-commerce. Poza tym, że procesy różniły się w zależności od lokalizacji i nie było globalnego wglądu w przepływy logistyczne, posiadanie wielu narzędzi było kosztowne: kilka licencji, zarządzanie infrastrukturą IT, aktualizacje w zakresie funkcjonalności wdrażane oddzielnie w każdym systemie itp. 

W 2008 roku zespoły logistyczne firmy postanowiły wyposażyć wszystkie obiekty w to samo oprogramowanie, bez względu na rodzaj ich działalności: magazynowanie, cross-docking czy e-commerce.

Rozwiązanie

Spośród pięciu dostawców oprogramowania, którzy złożyli ofertę, Hardis Group szybko znalazła się na szczycie listy, ponieważ była w stanie spełnić wszystkie wymagania: hosting oprogramowania, przeróbka istniejącego systemu, integracja z innymi elementami systemu informatycznego, zdalne zarządzanie obiektami, a także specyficzne adaptacje, których firma Castorama potrzebowała w zakresie cross-dockingu. Wszystko to zawierało się w cenie ustalonej za całą usługę.

W czerwcu 2008 roku potwierdzono wybór systemu Reflex WMS, natomiast w styczniu 2009 roku rozwiązanie wdrożono na platformie w Châtres (departament Sekwana i Marna), a następnie w ośmiu innych centrach logistycznych Castoramy (trzy obiekty cross-dockingowe i pięć magazynowych) w okresie od marca 2010 roku do października 2011 roku.

Korzyści

  • Ujednolicenie procesów logistycznych we wszystkich obiektach
  • Wzrost produktywności o 15% w obiektach korzystających z poleceń głosowych
  • Redukcja kosztów transportu o 1% 
  • Natychmiastowa trzykrotna redukcja bezpośrednich kosztów IT 
  • Podgląd w czasie rzeczywistym postępów w realizacji zamówień dla magazynów 
  • Pełna identyfikowalność przepływów