Reflex WMS för retail och distribution logistik

Produkternas tillgänglighet i alla dina försäljningskanaler är avgörande för nöjdheten hos butiker och slutkonsumenter. Vårt lagerhanteringssystem är skräddarsytt för behoven hos både allmänna och specialiserade stormarknader av olika storlek och hjälper dig att möta utmaningarna med tillförlitlig, responsiv och smidig logistik.

Övergripande lagerhantering för storskalig distribution

 

Logistik inom livsmedelssektorn
och övrig retail-logistik

Hög prestanda och
tillförlitlighet

Ökad
produktivitet

Spårbarhet i
realtid

 

Reflex WMS är din kompletta lösning på de logistiska utmaningarna i samband med massdistribution:
  • Hantera tusentals artiklar, med kraftigt varierande attribut
  • Integrera alla leveransprocesser: varierande ledtidskrav, , just-in-time-leveranser, butikslogistik, avropslager och avancerade lager 
  • Optimera logistikflöden med flera lager och flera kanaler (butiker, e-handel, drive-in-lager, direkt från leverantör)
  • Bevara marginalerna genom att optimera logistikflöden samt lager- och transportkostnader

Ett anpassningsbart och öppet WMS

Reflex WMS erbjuder flera konfigurationsalternativ för hantering av mottagning, plock, lager, leveranser och transporter, vilket gör att verktyget kan anpassas helt och hållet till din verksamhet. För att förbättra din produktivitet har vårt system ett gränssnitt mot de flesta styrsystem för automation (Warehouse Control System, WCS).

Gruppering av logistikflöden

Uppdelningen per aktivitet i vårt lagerhanteringssystem underlättar, när produkterna är kompatibla, gruppering av dina flöden i hela leveranskedjan (uppströms, nedströms och i lagret).

System som uppfyller alla lag- och spårbarhetskrav

Reflex WMS tar hänsyn till gällande bestämmelser beroende på produkttyp (alkohol, sista förbrukningsdag, avtalsdatum) och ger fullständig spårbarhet för dina varuflöden.

Kundreferenser