Om Hardis Group

I en värld där digital teknik spelar en viktig roll för att ta tillvara nya utvecklingsmöjligheter, öka konkurrenskraften och bygga kundlojalitet stöder Hardis Group omvandlingen av ditt företags affärsmodell, digitala värdekedja samt logistikprocesser.

www.hardis-group.com

www.hardis-group.com

Stödjer våra kunders digitala omvandling

I egenskap av såväl konsultföretag som leverantör av digitala tjänster och logistiksystem erbjuder vi ditt företag följande:
 • Att definiera och implementera företagets innovations- och digitala strategi
 • Att omvandla företagets organisation avseende humankapital, hantering och processer
 • Att utforma innovativa lösningar eller affärslösningar som är anpassade efter ditt företags behov och utmaningar
 • Att integrera dessa lösningar i ditt företags informationssystem

Vårt DNA

Sedan 1984 har vi byggt vår tillväxt på ett pragmatiskt tillvägagångssätt och fem starka värderingar:
 • Engagemang: Vi lyssnar på våra kunder för att se till att de och deras kunder är nöjda
 • Effektivitet: Att använda effektiva lösningar och sträva efter ständiga förbättringar
 • Förtroende: Att bygga upp ett varaktigt förtroendeförhållande med våra kunder och anställda
 • Innovation: Att skapa och utveckla lösningar som svarar mot kundernas framtida förväntningar
 • Ambition: Att se framåt, säkra vår tillväxt och förutse våra kunders behov

Nyckeltal

 • 1 500 anställda
 • Omsättning 2021: 132,7 miljoner euro
 • 2 500 kunder
 • Huvudkontor: Grenoble (Frankrike)