Reflex WMS, lagerhanteringssystem för att optimera logistikprocesserna

Vår lagerhanteringssystem Reflex WMS, som används i mer än 1 000 lager över hela världen, hjälper tillverkare, distributörer och leverantörer av logistiktjänster att implementera tillförlitlig, effektiv och smidig logistik för att möta de ökade krav som e-handel och omnikanalsflöden ställer.

Ett lagerhanteringssystem utvecklat för att ge bästa möjliga logistikflöden

 

Stor
funktionstäckning

Robusthet och
bearbetningsprestanda

Fullständigt anpassningsbar
lösning

Fullständig
webbteknik

 

Reflex WMS bygger på mer än 20 års forskning och utveckling samt feedback från både stora koncerner och små och medelstora företag och är en helhetslösning på de problem som logistiker står inför:
  • Att leverera produkter inom allt kortare tidsramar med en oklanderlig kvalitet och serviegrad 
  • Att kontrollera logistikkostnaderna: produktivitetsvinster, optimering av lager och transporter
  • Att vara alltmer flexibel och lyhörd för förändringar: kraftiga svängningar, säsongsvariationer osv.
  • Att förbättra samarbetet uppströms och nedströms från lagret med leverantörer och transportörer

Kontinuerlig optimering av logistikprocesser

Reflex WMS kan anslutas till flera anläggningar och kunder och optimerar varje logistikprocess: mottagning och sändning, orderberedning, lagerhantering, transport och leverans, kvalitetskontroll, returhantering etc. Med hjälp av högklassiga dashboards, får du en tydlig översikt i realtid som hjälper dig styra dina logistikflöden.

Ett 100 % anpassningsbart, pålitligt och högpresterande WMS system

Tack vare alla olika funktioner och den flexibla konfigurationen kan vårt system för lagerhantering anpassas till alla verksamheter och hantera alla typer av logistikflöden (B2B, e-handel, omnikanal). Det kan hantera stora beställningsvolymer på pall, paket eller enhet, då systemet garanterar spårbarhet från början till slut och ser till att gällande regler för hantering av vissa produktkategorier efterföljs (läkemedel, alkohol, farliga produkter osv.).

Ett 100 % webbaserat lagerhanteringssystem

Reflex WMS har utvecklats enligt de senaste webbstandarderna (HTML5, Javascript och CSS3) och är tillgängligt via webbläsare på alla dina terminaler samt har ett gränssnitt mot dina övriga program (ERP, e-handel, TMS, CRM etc.) och den teknik som är nödvändig för lagrets drift (mobila gränssnitt, pick-by-voice, RFID, automation, robotteknik, drönarinventering etc.).

Begär en demo

Kundreferenser