Reflex: systemsvit för logistikhantering

Vårt system Reflex är en komplett lösning för företags logistiska utmaningar i såväl fabriker som på tillfälliga lager och försäljningsställen. Det hjälper dig att förbättra dina resultat, servicekvalitet och reaktivitet för att möta förväntningarna hos alltmer krävande internationella och uppkopplade kunder. 

Optimerade logistikflöden, tillförlitlighet och konkurrenskraft

 

Bred funktionell
täckning

Hög prestanda för
stora ordervolymer

Hantering av B2B-
och e-handelsflöden

100 % anpassningsbar
lösning

 

Oavsett om du har ett litet, medelstort eller multinationellt företag är Reflex lösningar framtagna för att hjälpa dig: 
  • Förbättra din produktivitet när det gäller mottagning, orderberedning, lager, returer med mera.
  • Optimera servicekvaliteten till dina interna och externa kunder
  • Minska förseningarna och göra orderberedningen mer tillförlitlig i dina produktionsanläggningar, tillfälliga lager och butiker
  • Hantera alla flöden samtidigt: B2B, B2C, e-handel, omnikanaler.
  • Få en realtidsöversikt över din lagerstatus oavsett lagerställe (hos leverantören, i ett tillfälligt lager, i butiken)
  • Få kontroll över logistik-, lager- och transportkostnader

Modulär och anpassningsbar logistiklösning

Reflex, vår modul-baserade och helt konfigurerbara logistiklösning anpassar sig efter ditt företags speciella behov. Systemets kontrollpanel underlättar realtidshantering och kontinuerlig optimering av dina logistikflöden på lagret , i butik eller i fabrik.

Styrning

 

Fabrikslogistik
Lagerlogistik
butikslogistik

 

Transport och leverans

 

Reflex webbplattform

Ett öppet logistiksystem

Våra lösningar samverkar med dina övriga program (ERP, e-handelsplattform, OMS, CRM, hantering av försäljningsställen, TMS osv.) och med andra lösningar som är en del av ditt totala logistiksystem: mekaniska processer, robotar, drönare, realtidsövervakning av varor med mera.

Begär en demo