Reflex WMS for Factory: logistiksystem för industrin 4.0

Med Reflex WMS for Factory hjälper vi tillverkningsföretag att lösa deras utmaningar när det gäller servicegrad, spårbarhet och anpassningskrav för produkter och förpackningar. Du får tillgång till en lösning för att hantera dina logistikflöden i realtid, uppströms och nedströms på dina produktionslinjer samt för att optimera hanteringen av ditt lager.

Ett WMS anpassat till utmaningarna inom industriell logistik

 

Solution 100% mobile

Full visibilitet och
realtidsöversikt

Visibilité en temps réel

Produkt- och
flödesspårbarhet

Préparation efficace

Produktivitetsöversikt och
optimering av logistikflöden

Réduction des ruptures en linéraire

100 % anpassningsbar
lösning

 

Vårt system Reflex WMS for Factory uppfyller behoven hos den nya generationen automatiserade, uppkopplade och intelligenta fabriker samt anläggningar som använder sig av robotteknik.
  • Svarar på ökade anpassningskrav för tillverkade produkter och förpackningar
  • Misnkar ledtiderna för produkterna att nå marknaden
  • Säkerställer att komponenter når produktionslinjerna vid precis rätt tidpunkt
  • Ger tillgång till en helhetsöversikt över lagret i realtid 
  • Uppfyller lag- och kvalitetskrav vad gäller övervakning och spårbarhet av flöden
  • Minskar logistikkostnaderna genom att optimera lagernivåerna i fabriken

Tillförlitlig översikt över lagret i realtid

Med Reflex WMS for Factory får du en översikt i realtid över alla produkter som finns på lager i dina fabriker: råvaror, komponenter, halvfabrikat, förpackningar och slutprodukter.

Flexibilitet och gränssnitt som är kompatibelt med dina produktionssystem

Gränssnittet i Reflex WMS for Factory är kompatibelt med dina produktionssystem, (MES, ERP, CAPM) och kan även styra dina automations- och robotsystem. Vår flexibla lösning anpassar sig till just din setup för hantering av leveranser, lager, produktionslinjer samt sändningar.

System som ger full spårbarhet och uppfyller alla lagkrav

Reflex WMS for Factory ger full spårbarhet av logistiska produktionsflöden från att komponenterna tas emot fram till att slutprodukterna skickas iväg. Vårt system för logistikhantering för fabriker följer som standard gällande bestämmelser (bäst-före-datum, batchnummer, farligt material, alkohol med mera).

Begär en demo

Kundreferenser