Reflex Labour Management System (LMS)

För att se till att kundernas beställningar förbereds och levereras i tid och för att optimera produktiviteten i lagret, tillhandahåller Reflex WMS modulen Reflex Labour Management System (LMS) - en modul som automatiserar schemaläggning och dynamiskt omfördelar tillgängliga resurser under hela dagen.

Realtidshantering av resurser på lagret

Reflex Labour Management System (LMS) är fullintegrerad med Reflex WMS och kontrollerar lagerresurser i realtid för att hålla överenskomna leveranstider och optimera logistikprocesserna. 
 
Med denna modul kan logistikverksamheter:
  • Automatisera beräkningav resursbehov, för personal och material i realtid 
  • Omfördela resurser på ett dynamiskt sätt allt eftersom nya order kommer in 
  • Schemalägga orderplockning och flöden i realtid
  • Hantera,fördela och jämna ut aktiviteter på lagret
  • Få såväl helikopter- som detaljperspektiv över logistikprocesserna

 

Pilotage en temps réel des WCS

Schemaläggning
i realtid

Ordonnancement en temps réel

Dynamisk omfördelning
av resurser

Intégration WMS / WCS simplifiée

Styrning av
logistikverksamheten

Agilité pour mécaniser les processus

360 graders insyn
i logistikprocesserna

 

Dynamisk orderplockning

Med Reflex LMS har lagercheferna tillgång till kontrollpaneler (dashboards), som integrerar all nödvändig information så att de på ett enkelt och intuitivt sätt kan visualisera aktiviteten i realtid (nya beställningar som har tagits emot, tidsfrister som ska respekteras, operatörernas och maskinernas kapacitet). LMS fördelar helt enkelt rätt resurser till rätt plats vid rätt tidpunkt. 

Modulen inkluderar även ett varningssystem (alerts), som ger varningar och larm med föreslagna resursoptimerande åtgärder. Denna information ges i realtid och kan användas som beslutsunderlag för verksamhetens beslutsfattare, allt eftersom produktionsdagens förutsättningar förändras. 

Dashboards för att styra och optimera verksamheten

Med Reflex LMS har lagercheferna tillgång till kontrollpaneler (dashboards), som integrerar all nödvändig information så att de på ett enkelt och intuitivt sätt kan visualisera aktiviteten i realtid (nya beställningar som har tagits emot, tidsfrister som ska respekteras, operatörernas och maskinernas kapacitet). LMS fördelar helt enkelt rätt resurser till rätt plats vid rätt tidpunkt. 

Modulen inkluderar även ett varningssystem (alerts), som ger varningar och larm med föreslagna resursoptimerande åtgärder. Denna information ges i realtid och kan användas som beslutsunderlag för verksamhetens beslutsfattare, allt eftersom produktionsdagens förutsättningar förändras.

 

Detaljerad produktivetsdata - i realtid

Medföljande indikatorer representerar såväl prestanda, effektivitet (driftstid jämfört med standardtider som fördefinieras i verktyget för att utföra varje uppgift) och effektivitet hos de anställda (faktisk arbetstid jämfört med närvarotid). 

Dessa uppgifter kan aggregeras på grupp- och/eller  lager-nivå, framför allt för att mobilisera teamen kring de mål som ska uppnås med transparenta och faktiska indikatorer. Datan kan även användas för att identifiera utbildningsbehoven för enskilda team och individer. Systemet visar utvecklingskurvor som illustrerar hur operatörernas kompetens ökar. 

Planering av logistikflöden i realtid

Tillsammans med WCS Master-modulen (realtidsstyrning av automatiska och robotdrivna system) gör Reflex LMS det möjligt att schemalägga alla flöden i realtid, oavsett om de utförs av maskiner eller operatörer.

Begär en demo