Blogg

Användning av WMS-lösningen ger struktur och förenklar styrningen av företagets logistikprocesser

Av Luca Proietto, konsult, och Bertrand Vanlanden, projektledare, Hardis Group. Utöver IT-aspekterna måste man ta hänsyn till varje företags organisatoriska och operativa särdrag för att WMS-systemet ska fungera på ett optimalt sätt. Detta sker genom ett förändringsarbete i företagets logistikteam och fastställande av nyckeltal för att kontinuerligt hantera och förbättra effektiviteten avsee...

Läs mer