Våra kunder berättar

Mekanisering med Reflex WMS: Covap minskar antalet fel vid orderplockning med 95 %

Efter implementeringen av ett lager- och transportsystem för backar som styrs av Reflex WMS, vår programvara för lagerhantering, kan Covap, som är ett kooperativ i Vendée med 500 anslutna hantverkare, nu behandla 60 beställningar samtidigt på två plockbord jämfört med åtta tidigare, och man har upplevt en 95-procentig minskning av antalet fel under orderplockningen.

Läs mer

Hardis Group stöder den digitala transformationen av Renault Groups leveranskedja

Under flera år har Renault Group genomfört en verklig digital omvandling av sin försörjningskedja. Biltillverkaren använder Reflex WMS i alla sina fabriker och ersätter ett logistikverktyg som utvecklats internt med huvudsyftet att förbättra realtidshanteringen av lagringsutrymme och resurser, förbättra tillförlitligheten i såväl lager som i spårbarhet samt att automatisera vissa processer.

Läs mer