Reflex Academy: e-learningplattform

Med vår e-learningplattform Reflex Academy erbjuder vi våra kunder och partners onlineutbildning om våra Reflex-lösningar för logistikprocesser som den enskilde operatören på ett självständigt och progressivt sätt kan tillägna sig. 

En e-learningplattform om Reflex

Våra onlinekurser finns på franska och engelska, de vidareutvecklas ständigt och är tillgängliga när som helst från din egen webbläsare. I plattformen får varje deltagare:
  • Tillägna sig kunskap i sin egen takt och följa sina egna framsteg
  • Lära sig både teori och göra praktiska övningar 
  • Obegränsad tillgång till innehållet och möjlighet att när som helst gå tillbaka till en viss punkt
  • Kontrollera vilka kunskaper man har tillägnat sig genom ett quiz och kontinuerligt hålla sig ajour med de uppdateringar som görs på Reflex

 

Autonomie des utilisateurs

Självständig
utbildning

Gain de temps de formation

Tillägna dig kunskap snabbt
och smidigt

Engagerande och
rolig utbildning

Konstant
lärande

Grundutbildning

Grundutbildningen omfattar Reflex-systemets huvudkoncept och funktioner.
Fler än 25 korta moduler organiserade kring operativa teman (mottagning, orderplockning, inventering osv.) varvat med praktiska övningar och scenarier för att underlätta förståelsen. Ett quiz med tre till fem frågor – med omedelbar korrigering – validerar prestationerna.

Konfigurationsutbildning

Konfigurationsutbildningen hjälper dig att förstå och utföra mer än 120 olika inställningar och känna till i vilken ordning de måste skapas. Utbildningsformen har anpassats till graden av komplexitet i konfigurationerna: handledning, video, moduler med mera.